Beweegprogramma op maat bij diabetes, COPD of artrose

Bewegen is gezond, dat hoeven we niet uit te leggen. Maar als je kampt met een bepaalde beperking of ziekte zoals diabetes, COPD of artrose, is het een stuk lastiger. Goede begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut is dan onontbeerlijk. Daarom hebben we specifieke beweegprogramma’s ontwikkeld voor diabetes (type 2), COPD, coronaire hartziekten en artrose .

Beweegprogramma afgestemd op jouw mogelijkheden

Met onze fysiotherapeut kun je actief werken aan je gezondheid. De fysiotherapeut helpt je bewegen op jouw eigen manier rekening houdend met eventuele beperkingen die de diabetes, COPD of artrose veroorzaken. Voordat er een persoonlijk beweegprogramma wordt opgesteld, kijkt de fysiotherapeut uitgebreid naar jouw lichamelijke problemen, voorgeschiedenis en leefstijl. De fysiotherapeut doet een algemeen lichamelijk onderzoek en bekijkt de beweegketens. Op basis van dit onderzoek ontwikkelt de fysiotherapeut een speciaal beweegprogramma bij diabetes, COPD of artrose met fysieke training, maar ook aandacht voor medicijngebruik, voeding en dagelijkse beweging. Onze fysiotherapeut denkt daarbij niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden.

Beweegprogramma samen met lotgenoten

Daarna kun je samen met de fysiotherapeut aan de slag met jouw persoonlijke beweegprogramma dat geheel is afgestemd op de problemen van een bepaald ziektebeeld zoals COPD, artrose, coronaire hartziekten en diabetes. Tussentijds zijn er veelvuldig evaluatiemomenten om het verbeteringsproces goed in de gaten te houden. Het beweegprogramma bij diabetes, COPD of artrose bestaat uit speciale groepstrainingen in onze fitnesszaal onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. Je kunt werken aan je kracht, stabiliteit, conditie en uithoudingsvermogen. Bovendien biedt de groepstraining de gelegenheid contact te leggen met lotgenoten die ook kampen met diabetes, COPD of artrose. De groepen worden bewust klein gehouden, zodat iedereen voldoende individuele aandacht krijgt.

Tot slot is er altijd een definitieve evaluatie om te bekijken of en hoe iemand met diabetes, COPD of artrose zonder begeleiding van een fysiotherapeut verder kan. De fysiotherapeut geeft uitgebreid advies over de levensstijl en het omgaan met bepaalde klachten.

De beweegprogramma wordt door zorgverzekeraars vergoed. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.