Huisregelement Jouwfysio (januari 2019)

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • Het is verboden te roken in iedere ruimte.
 • Jouwfysio is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 • U dient bij de 1ste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 • Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 • Bij iedere behandeling dient u een eigen badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de receptie.
 • U wordt geacht zelf navraag te doen bij uw verzekeraar over de vergoeding van uw behandelingen en het aantal te vergoede behandelingen. De vergoeding van uw behandelingen door de zorgverzekeraar is volledig voor eigen verantwoording.
 • Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 • De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Tarieven: een tarievenlijst is verkrijgbaar aan de balie of vraag een tarievenlijst aan uw fysiotherapeut. Onze tarieven staan ook op onze website; www.jouwfysio.nl
 • Alle fysiotherapeuten die werken bij Jouwfysio zijn geregistreerd in het Bigregister en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de wachtkamer.
 • De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
 • De praktijk hanteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen was dit Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).
 • De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 • U hebt recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.
 • U hebt de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer.

Huisreglement voor het gebruik van de oefenzaal

 • De oefenruimte alleen met schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen, betreden.
 • Geen schoenen met zwarte zolen.
 • Neem een handdoek mee en leg deze op de zitting van de apparaten die u gebruikt.
 • Geen waardevolle spullen in de kleedkamer achterlaten, gelieve deze bij u te houden of in de daarvoor bestemde lockers op te bergen.