Revalidatie bij ex-coronapatiënten

Longfysiotherapeut in Weert voor revalidatie coronapatiënten

De longfysiotherapeuten van Weert en Nederweert kunnen coronapatiënten in hun revalidatietraject begeleiden. Ze richten zich hierbij op zowel de fysieke, als op de mentale gevolgen die een corona-infectie heeft op de patiënt. Via het Chronisch ZorgNet hebben de therapeuten, die al gespecialiseerd waren in longaandoeningen, zich verdiept in de behandeling van coronapatiënten. 

De longfysiotherapeuten richten zich op de revalidatie van zowel coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest als op patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken.

Zorg voor ex-coronapatiënten middels mini-netwerk in de woonomgeving van de patiënt

In onze praktijk hebben Loek van der Putten en Glenn Sonneville zich verdiept in de coronarevalidatie middels een e-learning, aangeboden door het Chronisch ZorgNet. Zij volgen periodieke webinars om ook de komende maanden op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten m.b.t. het herstel na corona.

Jouwfysio heeft binnen onze bestaande netwerken, zoals MDS Weert, een mini-netwerk gevormd met de ergotherapie, huisartsen, logopedie en diëtiek. Bij verwerkingsproblematiek, angst, depressie of PTSS-verschijnselen sluit, na terugkoppeling met de huisarts, ook de psycholoog aan. Deze mini-netwerkjes worden door heel Nederland gevormd, zodat zorg voor de ex-coronapatiënt altijd in de buurt is.

Gespecialiseerde therapeuten vindbaar de Chronisch Zorgnet Zorgzoeker
Alle gespecialiseerde coronatherapeuten zijn vindbaar via de Chronisch ZorgNet Zorgzoeker en herkenbaar aan het ‘corona’-logo in hun portfolio. Zo zal altijd een gespecialiseerde therapeut in je woonomgeving te vinden zijn. De juiste zorg op de juiste plek.

 

Chronisch ZorgNet is een ideële stichting, dwz. kent geen winstoogmerk of commerciële belangen.