Vallen Verleden Tijd

Jaarlijks lopen veel mensen letsel op als gevolg van een val. Vooral bij zelfstandig wonende senioren is er sprake van een verhoogd valrisico. Daarnaast zijn de gevolgen voor deze doelgroep vaak ernstig.

Jouwfysio wil u graag informeren over haar cursus valpreventie, Vallen Verleden Tijd (VVT). Fysiotherapeut Loek van der Putten: “Dit is het enige valpreventie-programma voor gezonde ouderen in Nederland, waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het effectief is. Het aantal valincidenten bij ouderen neemt met 46 procent af na deelname aan deze training. Deelnemers geven aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook kunnen ze mogelijke gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan.” Deze cursus is in nauwe samenwerking met  MDS Weert en TopZorg Nederweert opgezet. In beide multidisciplinaire netwerken werken fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een logopedist en een diëtist samen om zorg op maat te bieden. “Gezamenlijk kunnen we met valpreventie gezondheidswinst behalen, met een positieve uitwerking op het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren van de ouderen.”

Jacques Hendriks, geriatriefysiotherpeut van Topzorg Nederweert legt uit wat de cursus valpreventie en valtraining inhoudt: “De cursus bestaat uit 10 lessen, van 1,5 uur per les en 10 personen per groep. Voorafgaand aan de cursus vindt waar nodig, een multidisciplinaire valrisico-analyse plaats. Op basis van deze analyse worden individuele aandachtspunten vastgesteld. In de cursus wordt geoefend met situaties uit het dagelijks leven.”

Parcours (5 hele lessen)

Het omgaan met verschillende obstakels uit het dagelijkse leven zoals: losse stoeptegels of een schuine trottoirband, een gladde ondergrond, een opstapje om naar een hoge plank te reiken of juist bukken bij een diep kastje en het omgaan met dubbeltaken.

Sport en spel ( 5 halve lessen)

Met behulp van een sport- en spelgedeelte oefenen we het veilig bewegen in een drukke omgeving, oversteken van een drukke weg, tussen veel bewegende mensen doorlopen zoals in een winkelcentrum, meerdere handelingen tegelijkertijd uitvoeren.

Valbeweging ( 5 halve lessen)

Op dikke matten begeleiden we zorgvuldig het oefenen van valtechnieken en het opstaan na een val. Hierdoor neemt de angst voor het vallen af en krijgt men meer vertrouwen in eigen kunnen. Voor wie is deze cursus bedoeld? “Voor thuiswonende ouderen vanaf 65 jaar, met verhoogd valrisico door recente valincidenten of valangst. Ook mobiliteitsproblemen zoals moeite met handhaven van balans of evenwicht bij gaan, staan, opstaan of traplopen. De oudere moet 15 minuten zonder hulpmiddel kunnen lopen en er mag geen sprake zijn van een aandoening waarbij de oudere zich niet mag inspannen” aldus Loek van der Putten. Bij voldoende deelnemers gaat de cursus in februari (na de carnavalsweek) van start, op dinsdag van 15.30u tot 17u. De cursuslocatie is sporthal De Bengele in Nederweert. We sluiten 26 januari 2016 de eerste cursus met 8 deelnemers af, met positieve ervaring.

Reflectie huidige deelnemers

Jos: “Toen deze cursus van start ging, was ik door een pijnlijke val mijn zelfvertrouwen kwijt geraakt, ging steeds krampachtiger lopen en werd voorzichtig in mijn bewegingen. Nu, aan het eind, kan ik zeggen dat ik als 80-jarige tot meer in staat ben dan gedacht. Deze bewustwording zou niet gelukt zijn zonder de zorgvuldige begeleiding van deskundigen, die ons door een knap opgezette training iedere week stimuleerden en uitdaagden. Iedere oudere zou zich deze cursus moeten gunnen.

Alda: “Het is voor iedereen aan te bevelen, ook al ben je nog niet gevallen!! Leren hoe je moet vallen lijkt gemakkelijk, maar is het niet!!”

De cursus wordt gegeven door Jacques Hendriks en Loek van der Putten. Zij hebben beiden de scholing ‘valpreventie en valtraining’ gevolgd. Aanvullend kan een ergotherapeutische interventie onderdeel uitmaken van het totaalprogramma. Aan de hand van de ergotherapierichtlijn ‘Valpreventie’ zal ergotherapeut Iris Kunnen-van Bussel beïnvloedbare risicofactoren in kaart brengen en aanpakken, om daarmee de kans op vallen te verkleinen. 

Kosten

De prijs van de cursus bedraagt €190. Verschillende zorgverzekeraars verstrekken vanuit aanvullende verzekeringen een eenmalige vergoeding voor een cursus valpreventie. De individuele valrisico-analyse wordt gedeclareerd als fysiotherapeutisch consult en valt onder de aanvullende zorgverzekering. De ergotherapeutische inzet wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Meer informatie of aanmelden? bel 0495-796959 of mail naar wij@jouwfysio.nl