MS-Zorg

Jouwfysio is aangesloten bij MS Zorg Nederland, een netwerk van zorgverleners gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van mensen met multiple sclerose en hun naasten. Afhankelijk van de vragen van de patiënt en de fase van de MS, worden verschillende hulpverleners ingeschakeld. Het overleg tussen deze zorgverleners, bijvoorbeeld de MS-verpleegkundige, neuroloog, revalidatiearts, ergotherapeut, logopedist en fysiotherapeut, zorgt voor een nauwe samenwerking waarbij de patiënt centraal staat.

 Wat is MS?

Multiple Sclerose(MS) is een ziekte waarbij ontstekingen in het centrale zenuwstelsel ontstaan, waardoor de isolatielaag rondom de zenuwen wordt aangetast. Hierdoor worden bepaalde prikkels of signalen niet meer goed verwerkt en doorgegeven naar de rest van het lichaam. Diverse tijdelijke of blijvende uitvalsverschijnselen kunnen een gevolg hiervan zijn. Ondanks dat MS niet te genezen is, kan medicatie en de juiste begeleiding in revalidatie het verloop vertragen of stabiliseren. Het is belangrijk om goed om te gaan met de ziekte, zodat het dagelijks leven zo min mogelijk beperkt wordt. Zowel voor de patiënt zelf als voor de omgeving is het een ingrijpende aandoening, waarvan het verloop onvoorspelbaar is. Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden rondom deze ziekte, waar momenteel veel onderzoek naar gedaan wordt.

 Wat doen wij?

De fysiotherapeut begeleid je tijdens het actieve revalidatietraject, want bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar wel de gevolgen van de ziekte beperken. Afhankelijk van de beperkingen van de patiënt, kan de oefentherapie aangevuld worden met andere behandelingen. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de vermoeidheid die bij veel MS patiënten opspeelt.

Lieke Das is onze fysiotherapeut die is aangesloten bij MS Zorg Nederland, en de benodigde opleiding hiervoor heeft gevolgd.

Voor aanvullende informatie over MS kunt u terecht op www.mszorgnederland.nl of www.toekomstmetms.nl